Kort #29069

 Diss-
saml.
Alenins, Laurentius Patri Woatm-Gathua
Disp. explicans genuinam notianem vocabuli
1. Timath. cap. 5. vers. 17. 1769.
; Praeses: Flodens, Johannes, Uppsala

Information

Kortnr:
29069
Låda:
29 Dissertationer Respondenter Uppsala VI
Text:

Diss-
saml.
Alenins, Laurentius Patri Woatm-Gathua
Disp. explicans genuinam notianem vocabuli
1. Timath. cap. 5. vers. 17. 1769.
; Praeses: Flodens, Johannes, Uppsala

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort