Kort #28495

 Disa.
% saml.
wiher 3, Magnus Adolphua Uplandus
Aneodota historica ex Bibliotheca Skoklosterensi.
1800
Praeses: Fant, Ericus M. Uppsala

Information

Kortnr:
28495
Låda:
29 Dissertationer Respondenter Uppsala VI
Text:

Disa.
% saml.
wiher 3, Magnus Adolphua Uplandus
Aneodota historica ex Bibliotheca Skoklosterensi.
1800
Praeses: Fant, Ericus M. Uppsala

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort