Kort #27883

 & .
w
] Diss.
? saml-
% Twet, Petrus Westm-Gathua

De moralitate asylorum. Pars 1. 1750.

Praeses: Ihra, Johannes, Uppsala,

Information

Kortnr:
27883
Låda:
29 Dissertationer Respondenter Uppsala VI
Text:

& .
w
] Diss.
? saml-
% Twet, Petrus Westm-Gathua

De moralitate asylorum. Pars 1. 1750.

Praeses: Ihra, Johannes, Uppsala,

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort