Kort #28342

 Diss.
_. . sami;
Wenneratröm, Nicol. Gustï Sudermannus-
Neriqius
Uorollarium Florae Upsaliensis. Pars 4; 1855.
Praeses: Myrin, Claudius Gust. Uppsala
i
i

Information

Kortnr:
28342
Låda:
29 Dissertationer Respondenter Uppsala VI
Text:

Diss.
_. . sami;
Wenneratröm, Nicol. Gustï Sudermannus-
Neriqius
Uorollarium Florae Upsaliensis. Pars 4; 1855.
Praeses: Myrin, Claudius Gust. Uppsala
i
i

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort