Kort #29108

 Diss-
saml.
Bredberg , Magnus Westro-Gothus
. 1678
Praeses: Steuchius, Matthias, Uppsala

Information

Kortnr:
29108
Låda:
29 Dissertationer Respondenter Uppsala VI
Text:

Diss-
saml.
Bredberg , Magnus Westro-Gothus
. 1678
Praeses: Steuchius, Matthias, Uppsala

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort