Kort #28065

 , Diss.
saml.
; W 3. h 1 b 0 m, Carolus Adolfus Calmariensis
De variis episcolyoa in Svecia constituendi, modis.
1788.
Praeses: Fant, Ericus M. Uppsala

Information

Kortnr:
28065
Låda:
29 Dissertationer Respondenter Uppsala VI
Text:

, Diss.
saml.
; W 3. h 1 b 0 m, Carolus Adolfus Calmariensis
De variis episcolyoa in Svecia constituendi, modis.
1788.
Praeses: Fant, Ericus M. Uppsala

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort