Kort #28531

 Diss.
Saml.
Widegren, Andreas Petrus Ostro-Gothua
Ad historiam Coenobii Birgittini Wadstenensia acces-
siones. 1819. ".;
Praeses: Geijer, EricuS'Gustavus, Uppsala

Information

Kortnr:
28531
Låda:
29 Dissertationer Respondenter Uppsala VI
Text:

Diss.
Saml.
Widegren, Andreas Petrus Ostro-Gothua
Ad historiam Coenobii Birgittini Wadstenensia acces-
siones. 1819. ".;
Praeses: Geijer, EricuS'Gustavus, Uppsala

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort