Kort #29319

 Diss.
3 S u & dellus, Petrus Westmannus
, sive de sponsione Christi
vicaria. 1752. ' -
, Praeses: Halenius, Engelbertus Laur. Uppsala

Information

Kortnr:
29319
Låda:
29 Dissertationer Respondenter Uppsala VI
Text:

Diss.
3 S u & dellus, Petrus Westmannus
, sive de sponsione Christi
vicaria. 1752. ' -
, Praeses: Halenius, Engelbertus Laur. Uppsala

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort