Kort #28663

 Diss.
saml.
W i 11 b 0 m, Josephus Westro-Gothus
De vite, 91; scriptis Petri Apostoli.. Pars 2. 1825.
Praeses: Guldbrand, Gabriel, Uppsala

Information

Kortnr:
28663
Låda:
29 Dissertationer Respondenter Uppsala VI
Text:

Diss.
saml.
W i 11 b 0 m, Josephus Westro-Gothus
De vite, 91; scriptis Petri Apostoli.. Pars 2. 1825.
Praeses: Guldbrand, Gabriel, Uppsala

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort