Kort #28643

 . Diss.
saml.
Wimmerstedt, Laurentius Mag. Calmariensis
Necessitate philosephiae theoreticae in practica.
_ 1742.
Praeses: Ullén, Petrus, Uppsala

Information

Kortnr:
28643
Låda:
29 Dissertationer Respondenter Uppsala VI
Text:

. Diss.
saml.
Wimmerstedt, Laurentius Mag. Calmariensis
Necessitate philosephiae theoreticae in practica.
_ 1742.
Praeses: Ullén, Petrus, Uppsala

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort