Kort #29013

 Diss.
__ saml.
0 ngren, Olaus Gustavus Wermlanåua
De Sophistis Graecis. Pars 1. 1819.
Praeses: Schröder, Ol. Hillebranå, Uppsala

Information

Kortnr:
29013
Låda:
29 Dissertationer Respondenter Uppsala VI
Text:

Diss.
__ saml.
0 ngren, Olaus Gustavus Wermlanåua
De Sophistis Graecis. Pars 1. 1819.
Praeses: Schröder, Ol. Hillebranå, Uppsala

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort