Kort #28922

 Diss.
saml.
Äkerman , Petrus Gothlandus
De praesidis securitatis & prcpria virtute. 1791
! Praeses: Boäthius, Daniel, Uppsala

Information

Kortnr:
28922
Låda:
29 Dissertationer Respondenter Uppsala VI
Text:

Diss.
saml.
Äkerman , Petrus Gothlandus
De praesidis securitatis & prcpria virtute. 1791
! Praeses: Boäthius, Daniel, Uppsala

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort