Kort #27823

 Diss.
saml.
T : a n a, Sveno Laur. Westro-Gothus
Eloqventia legato pernecessaria. 1759.
Praeses: Ekerman, Petrus, Uppsala

Information

Kortnr:
27823
Låda:
29 Dissertationer Respondenter Uppsala VI
Text:

Diss.
saml.
T : a n a, Sveno Laur. Westro-Gothus
Eloqventia legato pernecessaria. 1759.
Praeses: Ekerman, Petrus, Uppsala

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort