Kort #28367

 DiSSo
saml.
Werl; m ü ller, Joh. Frid. Stockholmiensis
Incongrua medicamentorum mixtura. 1764.
Praeses: Wallerius, Johan Gotschalk, Uppsala

Information

Kortnr:
28367
Låda:
29 Dissertationer Respondenter Uppsala VI
Text:

DiSSo
saml.
Werl; m ü ller, Joh. Frid. Stockholmiensis
Incongrua medicamentorum mixtura. 1764.
Praeses: Wallerius, Johan Gotschalk, Uppsala

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort