Kort #29241

 DiSSo
saul]...
M 0 ntelius , Ericus Uplandus
Barnabam et Paulum Lystris adpella
1 tos ( actor. cap. 14. vers. 12.). 1750
l
* Praeses: Amnell, Johannes J. Uppsala

Information

Kortnr:
29241
Låda:
29 Dissertationer Respondenter Uppsala VI
Text:

DiSSo
saul]...
M 0 ntelius , Ericus Uplandus
Barnabam et Paulum Lystris adpella
1 tos ( actor. cap. 14. vers. 12.). 1750
l
* Praeses: Amnell, Johannes J. Uppsala

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort