Kort #27832

 Diss.
saml.
Traneus , Pehr Ludvig Gothoburgensis
Om den Italienska kulturens förhållande till den Rome.,
| erska. Del 2. 1849
Praeses: Böttiger, Carolus Vilh. Uppsala

Information

Kortnr:
27832
Låda:
29 Dissertationer Respondenter Uppsala VI
Text:

Diss.
saml.
Traneus , Pehr Ludvig Gothoburgensis
Om den Italienska kulturens förhållande till den Rome.,
| erska. Del 2. 1849
Praeses: Böttiger, Carolus Vilh. Uppsala

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort