Kort #29129

 Diss.
saml.
Eberh & r d t , Joh. Hartm. Westro-Both-
hiensis
De Jer. cap. 7. & 44.
Pars 1-2. 1750-5
Praeses: Boberg, Andreas, Uppsala

Information

Kortnr:
29129
Låda:
29 Dissertationer Respondenter Uppsala VI
Text:

Diss.
saml.
Eberh & r d t , Joh. Hartm. Westro-Both-
hiensis
De Jer. cap. 7. & 44.
Pars 1-2. 1750-5
Praeses: Boberg, Andreas, Uppsala

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort