Kort #27736

 DiSSo
saml.
T 1 & h 0 1 m, Andreas Westro-Gothus
Meritis regiå Gustavi I in Ecclesiam Svecanam. 1755.
Praeses: Hydrén, Laurentius, Uppsala

Information

Kortnr:
27736
Låda:
29 Dissertationer Respondenter Uppsala VI
Text:

DiSSo
saml.
T 1 & h 0 1 m, Andreas Westro-Gothus
Meritis regiå Gustavi I in Ecclesiam Svecanam. 1755.
Praeses: Hydrén, Laurentius, Uppsala

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort