Kort #28656

 Dias.
, sul.
Winbom, Andreas Woatra-Gothua .
Ulrioaehamn, Vestrogothiae ambe, eique annexis pa-
roeciia. 1782.
Frasses: Fant, Ericus, Uppsala .

Information

Kortnr:
28656
Låda:
29 Dissertationer Respondenter Uppsala VI
Text:

Dias.
, sul.
Winbom, Andreas Woatra-Gothua .
Ulrioaehamn, Vestrogothiae ambe, eique annexis pa-
roeciia. 1782.
Frasses: Fant, Ericus, Uppsala .

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort