Kort #28503

 Diss.
saml.
Wiborgh, Carolus Gustavus Ostro-Gothus
! Qüinta Iliadis Homericae rhapsodia, Graece et Svet-
hice. Pars 5. 1817.
Praeses: Tranér, Johannes, Uppsala

Information

Kortnr:
28503
Låda:
29 Dissertationer Respondenter Uppsala VI
Text:

Diss.
saml.
Wiborgh, Carolus Gustavus Ostro-Gothus
! Qüinta Iliadis Homericae rhapsodia, Graece et Svet-
hice. Pars 5. 1817.
Praeses: Tranér, Johannes, Uppsala

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort