Kort #29099

 Diss-
saml.
B j 6 rnsl2 å h 1 , Jacob Jonas Sudermannus
Vindiciae significationis vocis Psalm. 2.
vers. 12. [Pars 1.1 1757
Praeses: Clewberg, Christophorus, Uppsala

Information

Kortnr:
29099
Låda:
29 Dissertationer Respondenter Uppsala VI
Text:

Diss-
saml.
B j 6 rnsl2 å h 1 , Jacob Jonas Sudermannus
Vindiciae significationis vocis Psalm. 2.
vers. 12. [Pars 1.1 1757
Praeses: Clewberg, Christophorus, Uppsala

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort