Kort #27850

 ï Dias,

W saml.

; T r 0 1 1 &, Carolus Sudermannua

' Ex Epistola Jacobi cap. 5. vers. 7. et seqv. obser-
. vationibus philologicis illustrati. 1780.

* Praeses: Floderna, Johan. Uppsala

Information

Kortnr:
27850
Låda:
29 Dissertationer Respondenter Uppsala VI
Text:

ï Dias,

W saml.

; T r 0 1 1 &, Carolus Sudermannua

' Ex Epistola Jacobi cap. 5. vers. 7. et seqv. obser-
. vationibus philologicis illustrati. 1780.

* Praeses: Floderna, Johan. Uppsala

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort