Kort #28374

 ; Diss.
saml.
3 Wesaman, Adam Ferdinand Wemmlanåus
; Ordbok öfver Helsing—dialeoten. Supplement till
? Ihres dialect-lexicon efter ett manuscript utgifvet.
* Del 2. 1841.
Praeses: Lénström, Carolus Julius, Uppsala

Information

Kortnr:
28374
Låda:
29 Dissertationer Respondenter Uppsala VI
Text:

; Diss.
saml.
3 Wesaman, Adam Ferdinand Wemmlanåus
; Ordbok öfver Helsing—dialeoten. Supplement till
? Ihres dialect-lexicon efter ett manuscript utgifvet.
* Del 2. 1841.
Praeses: Lénström, Carolus Julius, Uppsala

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort