Kort #28389

 Diss.
saml.
W 9 stén , Andreas And. d. y. Ostro-Gothus
: Societatibus literariis et scientiarum, praecipue
hyperboreis. 1754 .
Praeses: ASp, Matthias, Uppsala

Information

Kortnr:
28389
Låda:
29 Dissertationer Respondenter Uppsala VI
Text:

Diss.
saml.
W 9 stén , Andreas And. d. y. Ostro-Gothus
: Societatibus literariis et scientiarum, praecipue
hyperboreis. 1754 .
Praeses: ASp, Matthias, Uppsala

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort