Kort #29211

 Diss.
> saml.
* Lagergren, Petr. Medelpadus
! .

' Significatione vocis in N. T. 1803.
Praeses: Tegnander, Dan. Uppsala

Information

Kortnr:
29211
Låda:
29 Dissertationer Respondenter Uppsala VI
Text:

Diss.
> saml.
* Lagergren, Petr. Medelpadus
! .

' Significatione vocis in N. T. 1803.
Praeses: Tegnander, Dan. Uppsala

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort