Kort #29146

 Diss.
saml.
F o r 5 n e r , Christianus Angermannus
Nomine divino Sanctissime Pars
Praeses: Boberg, Andreas, Uppsala

Information

Kortnr:
29146
Låda:
29 Dissertationer Respondenter Uppsala VI
Text:

Diss.
saml.
F o r 5 n e r , Christianus Angermannus
Nomine divino Sanctissime Pars
Praeses: Boberg, Andreas, Uppsala

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort