Kort #28723

 . Diss-
saml.
V_ougt, Georgius Gestricius
De mensura veritatis, bonitatis, perfectionis, et
moralitatis, invenienda. Pars 1. 1755.
Praeses: Halenius, Engelbertus Laur. Uppsala

Information

Kortnr:
28723
Låda:
29 Dissertationer Respondenter Uppsala VI
Text:

. Diss-
saml.
V_ougt, Georgius Gestricius
De mensura veritatis, bonitatis, perfectionis, et
moralitatis, invenienda. Pars 1. 1755.
Praeses: Halenius, Engelbertus Laur. Uppsala

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort