Kort #28552

 Diss.

! saml-
Widholm, Laurentius Sudermannus-Nericius
Plantis Sveciae venenatis potioribus nec non antido-
tis. 1811 .

Praeses: Åkerman, Nicolaus, Uppsala

Information

Kortnr:
28552
Låda:
29 Dissertationer Respondenter Uppsala VI
Text:

Diss.

! saml-
Widholm, Laurentius Sudermannus-Nericius
Plantis Sveciae venenatis potioribus nec non antido-
tis. 1811 .

Praeses: Åkerman, Nicolaus, Uppsala

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort