Kort #28651

 ' Diss.
saml.
Winberg, Leopoldus Gothoburgensia
Florula Javanica. Pars 1. 1825.
Praeses: Thunbgrg, Carol. Pet. Uppsala _

Information

Kortnr:
28651
Låda:
29 Dissertationer Respondenter Uppsala VI
Text:

' Diss.
saml.
Winberg, Leopoldus Gothoburgensia
Florula Javanica. Pars 1. 1825.
Praeses: Thunbgrg, Carol. Pet. Uppsala _

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort