Kort #28229

 Diss.
smal".w
W & 1 atedt, Caæolus Magnus Westra-Gothua
De vera fidei salvifioae natura. Pars 2; 1817.
Praeses: Knös, Gustavus, Uppsala

Information

Kortnr:
28229
Låda:
29 Dissertationer Respondenter Uppsala VI
Text:

Diss.
smal".w
W & 1 atedt, Caæolus Magnus Westra-Gothua
De vera fidei salvifioae natura. Pars 2; 1817.
Praeses: Knös, Gustavus, Uppsala

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort