Kort #28515

 DiSS.
saml.
V :i. ctorin, Jonas Westro-Gothus
De vi et efficacia Scripturae S. insita, cum obser-
vationibus polemiois, maxime contra. Joh. Ern. Schu-
bertum. 1760.
Praeses: Wallerius, Nicolaus, Uppsala
1
!

Information

Kortnr:
28515
Låda:
29 Dissertationer Respondenter Uppsala VI
Text:

DiSS.
saml.
V :i. ctorin, Jonas Westro-Gothus
De vi et efficacia Scripturae S. insita, cum obser-
vationibus polemiois, maxime contra. Joh. Ern. Schu-
bertum. 1760.
Praeses: Wallerius, Nicolaus, Uppsala
1
!

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort