Kort #28833

 Diss.
' saml.
Z 3 1: h 1: i n, Petrus Olavus Uplandus
Diss. exegetico Theelogica de sensu genuino Matth.
cap. 11. vers. 12. et Luc. cap. 16. vers. 16. 1821.
Praeses: Wallinder, Petrus, Uppsala

Information

Kortnr:
28833
Låda:
29 Dissertationer Respondenter Uppsala VI
Text:

Diss.
' saml.
Z 3 1: h 1: i n, Petrus Olavus Uplandus
Diss. exegetico Theelogica de sensu genuino Matth.
cap. 11. vers. 12. et Luc. cap. 16. vers. 16. 1821.
Praeses: Wallinder, Petrus, Uppsala

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort