Kort #27704

 Diss.
saml.
Thurgren, Johan Adolph Sudermannus-
Nerioius
Sophokles' sorgespel. Del 1. 1838.
Praeses: Palmblad, Vilhelmus Fr. Uppsala

Information

Kortnr:
27704
Låda:
29 Dissertationer Respondenter Uppsala VI
Text:

Diss.
saml.
Thurgren, Johan Adolph Sudermannus-
Nerioius
Sophokles' sorgespel. Del 1. 1838.
Praeses: Palmblad, Vilhelmus Fr. Uppsala

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort