Kort #27719

 Diss.
saml.
T h y 3 elius, Vilhelmus Smolandus
Varia descriptione populi Romani sub regibus. Sect.
1 2. 1826.
Praeses: Törneroa, Adolphus, Uppsala

Information

Kortnr:
27719
Låda:
29 Dissertationer Respondenter Uppsala VI
Text:

Diss.
saml.
T h y 3 elius, Vilhelmus Smolandus
Varia descriptione populi Romani sub regibus. Sect.
1 2. 1826.
Praeses: Törneroa, Adolphus, Uppsala

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort