Kort #28282

 »
Dias.
891111.
; W 9 1 d e r, Olaus Jacobi Alex. Jemtiue
: Explicationem adagii: Jlias malorum. 1764. 1
' Praeses: Ekerman, Petrus, Uppsala

Information

Kortnr:
28282
Låda:
29 Dissertationer Respondenter Uppsala VI
Text:

»
Dias.
891111.
; W 9 1 d e r, Olaus Jacobi Alex. Jemtiue
: Explicationem adagii: Jlias malorum. 1764. 1
' Praeses: Ekerman, Petrus, Uppsala

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort