Kort #29027

 . Diss.
* .. saml.
; 0 rtenbla &, Gustav Jacob. Wermlanåus

?

% Museum naturalium Academiae Upsaliensis. Appendix
? 19. 1812.

; Praeses: Thunberg, Carol. Pet. Uppsala

Information

Kortnr:
29027
Låda:
29 Dissertationer Respondenter Uppsala VI
Text:

. Diss.
* .. saml.
; 0 rtenbla &, Gustav Jacob. Wermlanåus

?

% Museum naturalium Academiae Upsaliensis. Appendix
? 19. 1812.

; Praeses: Thunberg, Carol. Pet. Uppsala

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort