Kort #27633

 DiSSo
] saml.
% Thegerstr 6 m , Pehr Ludvig Theod.
3 Stockholmiensis
: Chirurgiska iakttagelser. Del 6. 1845

Praeses: Bergstrand, Carolus Henricus, Uppsala

Information

Kortnr:
27633
Låda:
29 Dissertationer Respondenter Uppsala VI
Text:

DiSSo
] saml.
% Thegerstr 6 m , Pehr Ludvig Theod.
3 Stockholmiensis
: Chirurgiska iakttagelser. Del 6. 1845

Praeses: Bergstrand, Carolus Henricus, Uppsala

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort