Kort #27953

 Diss.
saml.
U 1 f 8 barg, Johannes Ericus Stookholniensis
! Plantae Svecanae, annonae imprimis difficultata unge:
[ gente, victui humano inservientes. Pars 1. 1797.
Praeses: Olin, Johannes Henricus, Uppsala
»

Information

Kortnr:
27953
Låda:
29 Dissertationer Respondenter Uppsala VI
Text:

Diss.
saml.
U 1 f 8 barg, Johannes Ericus Stookholniensis
! Plantae Svecanae, annonae imprimis difficultata unge:
[ gente, victui humano inservientes. Pars 1. 1797.
Praeses: Olin, Johannes Henricus, Uppsala
»

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort