Kort #27772

 ' Diss.
saml.

ÅTolfstadius, Laurentius L.

Natura. 1628

iPraeses: Jonae, Sveno, Uppsala

Information

Kortnr:
27772
Låda:
29 Dissertationer Respondenter Uppsala VI
Text:

' Diss.
saml.

ÅTolfstadius, Laurentius L.

Natura. 1628

iPraeses: Jonae, Sveno, Uppsala

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort