Kort #29178

 Diss.
' sam]...
Heaaelde. h 1, Johannes Gothlandua
Diss. notionem Ebr.
cap. 5. vera. 7. explicans. 1779.
Praeses: Floderna, Johan. Uppsala

Information

Kortnr:
29178
Låda:
29 Dissertationer Respondenter Uppsala VI
Text:

Diss.
' sam]...
Heaaelde. h 1, Johannes Gothlandua
Diss. notionem Ebr.
cap. 5. vera. 7. explicans. 1779.
Praeses: Floderna, Johan. Uppsala

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort