Kort #27859

 Diss.
saml.
Tråa &, Laurentius Gestriciua
Annales typographioi seculi decimi sexti in Svecia.
Pars 5. 1 7940
Praeses: Fant, Ericus Mich. Uppsala

Information

Kortnr:
27859
Låda:
29 Dissertationer Respondenter Uppsala VI
Text:

Diss.
saml.
Tråa &, Laurentius Gestriciua
Annales typographioi seculi decimi sexti in Svecia.
Pars 5. 1 7940
Praeses: Fant, Ericus Mich. Uppsala

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort