Kort #28849

 Diss.
saml.
Zetterstr 6 m, Carolus Jemtius
Museum naturalium Academiae Upsaliensis. Pars 18.
1794.
i Praeses: Thunberg, Carol. Pet. Uppsala

Information

Kortnr:
28849
Låda:
29 Dissertationer Respondenter Uppsala VI
Text:

Diss.
saml.
Zetterstr 6 m, Carolus Jemtius
Museum naturalium Academiae Upsaliensis. Pars 18.
1794.
i Praeses: Thunberg, Carol. Pet. Uppsala

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort