Kort #28009

 Diss.
saml.
Unonis , Olaus Gevaliensis
Collegii Hafenrefferiani secundi prima centuria quaes-
tionum theologicarum. Pentas 6. 1625
Praeses: Wallins, Laurentius Olai, Uppsaäa

Information

Kortnr:
28009
Låda:
29 Dissertationer Respondenter Uppsala VI
Text:

Diss.
saml.
Unonis , Olaus Gevaliensis
Collegii Hafenrefferiani secundi prima centuria quaes-
tionum theologicarum. Pentas 6. 1625
Praeses: Wallins, Laurentius Olai, Uppsaäa

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort