Kort #28912

 Dias.
o saml.
A k e-rman, Gustavus Jacobus Gothlanåus
? Sapphus, Graecanicae poetriae, quae exstant resiåua.
! Pars 10. 1824.
Praeses: Tranér, Johannes, Uppsala

Information

Kortnr:
28912
Låda:
29 Dissertationer Respondenter Uppsala VI
Text:

Dias.
o saml.
A k e-rman, Gustavus Jacobus Gothlanåus
? Sapphus, Graecanicae poetriae, quae exstant resiåua.
! Pars 10. 1824.
Praeses: Tranér, Johannes, Uppsala

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort