Kort #27598

 Diss-
saml.
Tenggren, Petrus Westro-Gothus
Initia et progressus philoSOphiae in gente Romana.
Pars 2. 1752.
Praeses: Ekerman, Petrus, Uppsala
I

Information

Kortnr:
27598
Låda:
29 Dissertationer Respondenter Uppsala VI
Text:

Diss-
saml.
Tenggren, Petrus Westro-Gothus
Initia et progressus philoSOphiae in gente Romana.
Pars 2. 1752.
Praeses: Ekerman, Petrus, Uppsala
I

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort