Kort #28791

 Diss.
; saml.
Yckenherg, Nicolaus Joh. Ostro-Gothus

? De officio hominis circa, res inanimatas. 1751.

: Praeses: Ihre, Johannes, Uppsala

Information

Kortnr:
28791
Låda:
29 Dissertationer Respondenter Uppsala VI
Text:

Diss.
; saml.
Yckenherg, Nicolaus Joh. Ostro-Gothus

? De officio hominis circa, res inanimatas. 1751.

: Praeses: Ihre, Johannes, Uppsala

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort