Kort #27747

 Diss.
saml.
Tillaeus, Petrus A. Dalekarlus
Pugna Leuctrica, imperatore Epaminonda, fortissime
pugnata. 1765 .
Praeses: Ekerman, Petrus, Uppsala

Information

Kortnr:
27747
Låda:
29 Dissertationer Respondenter Uppsala VI
Text:

Diss.
saml.
Tillaeus, Petrus A. Dalekarlus
Pugna Leuctrica, imperatore Epaminonda, fortissime
pugnata. 1765 .
Praeses: Ekerman, Petrus, Uppsala

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort