Kort #29155

 Diss.
saml.
' Gedner, Elias El. Fjerdhundrensis
; , ex occasione dict. Paul
1. Cor. cap. 3. vers. 2. et Ebr. cap. 5. vers. 12.
1752.
: Praeses: Halenius, Engelbertus Laur. Uppsala

Information

Kortnr:
29155
Låda:
29 Dissertationer Respondenter Uppsala VI
Text:

Diss.
saml.
' Gedner, Elias El. Fjerdhundrensis
; , ex occasione dict. Paul
1. Cor. cap. 3. vers. 2. et Ebr. cap. 5. vers. 12.
1752.
: Praeses: Halenius, Engelbertus Laur. Uppsala

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort