Kort #28280

 Diss.
; saml.
? Wegelin , Johan Henric
Pm saltpeter-sjuderi-inrättningen i Sverige. Del 2.
1785
Praeses: Barchaeus, Anders Gustaf, Uppsala

Information

Kortnr:
28280
Låda:
29 Dissertationer Respondenter Uppsala VI
Text:

Diss.
; saml.
? Wegelin , Johan Henric
Pm saltpeter-sjuderi-inrättningen i Sverige. Del 2.
1785
Praeses: Barchaeus, Anders Gustaf, Uppsala

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort