Kort #28169

 Diss.
saml.
W & 1 1 i n, Ericus Wermlandus
Obligatione et usu legis moralis in Novo Testamento.
1795-
Praeses: Svanström, Nicolaus, Uppsala
ä .
a
!

Information

Kortnr:
28169
Låda:
29 Dissertationer Respondenter Uppsala VI
Text:

Diss.
saml.
W & 1 1 i n, Ericus Wermlandus
Obligatione et usu legis moralis in Novo Testamento.
1795-
Praeses: Svanström, Nicolaus, Uppsala
ä .
a
!

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort